2018 - (27) ..... 2017 - (21) ..... 2016 - (18) .....2015 - (11) .....2014 - (15) ..... 2013 .....2012 ..... 2011


Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2018

Η Κούβα από κοντά - η αλληλεγγύη στην πράξη

Κούβα – 2012, Διεθνές Κάμπινγκ Χούλιο Αντόνιο Μέγια (CIJAM).
Η Τούρκικη καλεί στη σκηνή την Ελληνική αντιπροσωπεία και κλείνουν 
την Πολιτιστική βραδιά της Ευρωπαϊκής μπριγάδας "José Martí ¨.