Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018

Η Βιβλιοθήκη του AL ANDAR


BIBLIOTECA  AL ANDAR

POLITICA
No TÍTULO AUTOR EDITORIAL AÑO GÉNERO VOL.
1 Discursos escogidos 1979-1983 Maurice Bishop Casa de las Américas

1
2 Escritos políticos Félix Varela Editorial Ciencias Sociales 1977
1
3 Granada: El camino hacia la revolución W.Richard Jacobs/Ian Jacobs Casa de las Américas 1981
1
4 Perfiles de la revolución Sandinista Carlos M. Vilas Casa de las Américas 1984
1
5 Los movimientos políticos en Perú Adám Anderle Casa de las Américas 1985 Ensayo 1
6 Discursos en tres congresos Fidel Castro Editora Política 1982
1
7 Informe Central/1er Congreso del PCC Presentado por Fidel Castro Departamento de Orientación Revolucionaria 1975 Documento 1
8 La impagable deuda externa de A.L. Y del Tercer Mundo Fidel Castro Editora Política 1985 Entrevista 1
9 Una victoria militar píprica y una profunda derrota moral Fidel Castro Editora Política 1983
1
10 XXX Aniversario del asalto al Cuartel Moncada Fidel Castro Editora Política 1983 Discurso 1
11 Sobre la deuda impagable y otros temas de interés político Fidel Castro Editora Política 1985 Entrevista 3
12 Esta tiene que ser la guerra económica de todo el pueblo Fidel Castro Editora Política 1984 Discurso 2
13 Ché, el socialismo y el comunismo Fernando Martínez Heredia Casa de las Américas 1989
1
14 Guerra perpetua Richard J. Barnet Fondo de Cultura Económica 1974
1
15 El Derecho y las Ciencias Sociales Julius Stone Fondo de Cultura Económica 1973 Breviarios 1
16 Sudáfrica: La otra cara del imperialismo Jorge L. Bernard Editorial Ciencias Sociales 1989
1
17 Análisis de la Revolución Peter Calvert Fondo de Cultura Económica 1974
1
18 Retorno a la alborada Raúl Roa Editorial Ciencias Sociales 1977
1
19 Patria y Federación Justo Arosemena Casa de las Américas

1
20 Las ideas en la América Latina
Casa de las Américas
Recopilación 2
21 Ensayos Juan Marinello Editorial Arte y Literatura
Ensayo 2
22 IMAN
Centro de promoción cultural Alejo Carpentier 1984 Año 1 1
23 IMAN
Centro de promoción cultural Alejo Carpentier 1984-1985 Año 2 1
24 Bibliografía de Alejo Carpentier Araceli García-Carranza Editorial Letras Cubanas 1984
1
25 Recopilación de textos de Alejo Carpentier
Casa de las Américas
Recopilación 1
26 Alejo Carpentier Estudio biográfico crítico Klaus Müller-Bergh L.A. Publishing Company
Estudio 1
27 Alejo Carpentier Conferencias
Editorial Letras Cubanas 1987
1
28 La Razón del joven Mariategui Juan Gargurevich Regal Casa de las Américas 1980 Testimonio 1
29 Mariátegui o la experiencia del otro Osvaldo Fernández Díaz Empresa Editora Amauta S.A. 1994
1
30 José Carlos Mariátegui OBRAS (2 TOMOS)
Casa de las Américas

2
31 Ensayos Jaime Majía Duque Casa de las Américas 1979 Ensayo 1
32 Οι Τουπαμάρος του Ρεζίς Ντεμπρέ Βασίλης Βασιλικός (Μετάφραση) Εκδόσεις Πλειάς ΟΕ 1974
1
33 Λατινική Αμερική, προβλήματα επαναστατικής στρατηγικής Ρεζί Ντεμπρέ Εκδόσεις Καρανάση 1975
1
34 Identite Nationale: Ideologie, Poesie et critique a Cuba (1902-1959) Alfred Melon Casa de las Américas 1992
1
35 Revista de la Biblioteca Nacional José Martí

1999 Revista 1

HISTORIA
No TÍTULO AUTOR EDITORIAL AÑO GENERO VOL.
36 Historia del Descubrimiento y exploración de Latinoamérica I.P.Maguidovich Editorial Progreso Moscú 1972
1
37 Viajes en la Nueva España Thomas Gage Casa de las Américas 1980
1
38 Peregrinaciones de una paria Flora Tristán Casa de las Américas

1
39 Piratas en el Caribe Francisco Mota Casa de las Américas 1984
1
40 Viajes en las Islas de la América R.P.Labat Casa de las Américas

1
41 Gregorio Luperon Biografía Política Hugo Tolentino Dipp Casa de las Américas

1

LITERATURA
No TÍTULO AUTOR EDITORIAL AÑO GENERO VOLUMENES
42 Biografía de un Cimarrón Miguel Barnet Editorial Letras Cubanas 1980
1
43 Jonas y la ballena rosada José W. Montes Casa de las Américas 1987 Novela 1
44 Retablo de Yumbel Isidora Aguirre Casa de las Américas 1987 Teatro 1
45 Mi general Torrijos José de Jesús Martínez Casa de las Américas 1987 Testimonio 1
46 Falsas, maliciosas y escandalosas reflexiones de un Ñángara Alí Gómez García Casa de las Américas 1985 Testimonio 1
47 La guerra de Petros Alki Zei Editorial Fontanella 1984
1
48 Celia, heroina de la Revolución Cubana
Editora Política 1985
1
49 Ondina Carmen Naranjo Casa de las Américas 1988
1
50 Antología Ezequiel Martínez Estrada Casa de las Américas

1
51 Me llamo Rigoberta Menchú Elizabeth Burgos Debray Casa de las Américas 1983 Testimonio 1
52 La paciente impaciencia Tomas Borge Casa de las Américas 1989 Testimonio 1
53 ...y también digo mujer
Ediciones populares feministas 1984 Testimonio 1
54 Nuevos cuentos cubanos
Ediciones Unión/Cuento 1964
1
55 La tierra de un satélite de luna Leonel Rugama Casa de las Américas

1
56 La tragedia del Generalísimo Denzil Romero Casa de las Américas 1984
1
57 16 tatarabuelos Daniel Rodríguez Ediciones "doble p" 1956 Novela 1
58 El Chulla Romero y Flores Jorge Icaza Edición Crítica 1984
1

POESIA
59 Poesía Juan Bañuelos Casa de las Américas 1987 Selección 1
60 Los poetas chilenos luchan contra el fascismo
Comité Chile Antifascista 1977
1
61 Antología Modernista Hispanoamericana y española Ivan A. Schulman/Evelyn Picon Garfield Taurus 1986
1
62 Tres poetas en la mirilla Salvador Arias Editorial Letras Cubanas 1981
1
63 Crítica Lírica Samuel Feijóo Editorial Letras Cubanas 1984
1
64 Buenos Aires me vas a matar César Fernández Moreno Casa de las Américas

1
65 Cuarteta y décima Samuel Feijóo Editorial Letras Cubanas 1980
1
66 Viaje de siempre Samuel Feijóo UNEAC 1977
1
67 Levantamiento del país con textos libres Julio Pazos Barrera Casa de las Américas 1982
1
68 Poesias José María Heredia Editorial Letras Cubanas 1980
1
69 Poesia por la victoria
Editorial Letras Cubanas 1981 Selección 1

NIÑOS
70 Las historias de Juan Yendo Enid Vian Casa de las Américas

1
71 La ballenita demoradita Javier Delgado Balboa Gente Nueva

1
72 El valle de la Pájara Pinta Dora Alonso Casa de las Américas

1
73 "Hay que pensar en el futuro"
Gente Nueva

1
74 Los chichiricú del charco de la Jícara Julia Calzadilla Nuñez Casa de las Américas

1

SOCIO-POLITICOS
No TÍTULO AUTOR EDITORIAL AÑO GENERO VOL.
75 La trata negrera del siglo XV al XIX Unesco Unesco 1978 Documentos de trabajo 1
76 Esclavitud y Sociedad Eduardo Torres-Cuevas/Eusebio Reyes Editorial de Ciencias Sociales 1986 Notas y documentos 1
77 Buscando un Inca: Identidad y Utopia en los Andes Alberto Flores Galindo Casa de las Américas 1986 Ensayo 1
78 Raza y clase en la sociedad postcolonial Unesco ONU 1978 Estudio 1
79 Etnia y sociedad Fernando Ortiz Editorial de Ciencias Sociales 1993
1
80 Novela de la Revolución y otros temas Rogelio Rodríguez Coronel Editorial Letras Cubanas 1983
1
81 Ensayos sobre la comunicación Americana Ariel Dorfman Casa de las Américas 1986 Cuadernos 1
82 Estudios de Literatura Peruana Jorge Cornejo Polar Universidad de Lima 1998 Estudios 1
83 Para una teoría de la Literatura Hispano americana Roberto Fernández Retamar Casa de las Américas 1975 Cuadernos 1
84 Literatura Iberoamericana XVII Congreso del Instituto Nacional de Literatura Iber/na Centro Iberoamericano

3 tomos
85 (El Barroco en América)

1975
(1er tomo)
86 (Literatura Hispanoamericana)

1978
(2do tomo)
87 (Crítica Histórico-Literaria Hispanoamericana)

1978
(3er tomo)

SOCIO-HISTORICOS
No TÍTULO AUTOR EDITORIAL AÑO GENERO VOL.
88 El sistema colonial inglés en Trinidad (1783-1810) James Millette Casa de las Américas
Estudio 1
89 Historiografía de las Antillas Inglesas hasta finales del siglo XIX Elsa Goveia Casa de las Américas
Estudio 1
90 Los Muiscas: cultura material y organización socio-política José Rozo Gauta Casa de las Américas 1984 Estudio 1
91 Las invasiones norte-americanas en México Gastón García Cantú Casa de las Américas 1981 Estudio 1
92 El Salvador: sus problemas socio-económicos Liliam Jiménez Casa de las Américas 1980 Estudio 2
93 Marcus Garvey Paladín, Anticolonialista Rupert Lewis Casa de las Américas
Estudio 1
94 Los libros del conquistador Irving A. Leonard Casa de las Américas 1983 Estudio 1
95 Historia de los cimarones R.C. Dallas Casa de las Américas 1980 Estudio 2
96 Los holandeses en el Caribe Cornelio CH. Goslinga Casa de las Américas
Estudio 1
97 El amanecer del capitalismo y la conquista de América Volodia Teitelboim Casa de las Américas
Estudio 1
98 Francisco de Miranda y la lucha por la liberación de la América Latina J. Grigulévich Casa de las Américas
Estudio 1
99 Mujeres latinoamericanas del siglo XX Historia y Cultura Universidad Autónoma Metropolitana Casa de las Américas 1998
1
100 De la sangre en la letra Ángel Augier UNEAC 1977 Textos 1
101 Perfil del Venezolano contemporáneo Guillermo Ferrer Maracaibo 1983
1
102 Colombia-Venezuela Historia Intelectual Juan Gustavo Cobo Borda Imprenta Nacional de Colombia 1997
1
103 El Caribe a la hora de Cuba Gérard Pierre-Charles Casa de las Américas 1981 Ensayo 1
 SOCIO- CULTURALES
No TÍTULO AUTOR EDITORIAL AÑO GENERO VOL.
104 El negro en la novela hispanoamericana Salvador Bueno Editorial Letras Cubanas 1986 Ensayo 2
105 El negro en la literatura folklórica cubana Samuel Feijóo Editorial Letras Cubanas 1987
1
106 Mitología Cubana Samuel Feijóo Editorial Letras Cubanas 1986
1
107 Los Ñañigos Enrique Sosa Rodríguez Casa de las Américas 1982 Ensayo 1
108 Panorámica de la arquitectura latino-americana Damián Bayón/Paolo Gasparini Editorial Blume/Unesco 1977
1
109 El teatro de la América Indígena
Casa de las Américas/Festival Iberoamericano, Teatro de Cadiz 1993 Revista 1
110 El teatro Americano de creación colectiva
Casa de las Américas
Recopilación 1
111 Los bailes y el teatro de los negros en el folklore de Cuba Fernando Ortiz Editorial Letras Cubanas 1985
1
112 América Latina en su arquitectura Roberto Segre Unesco 1981
1

Αυτός ο πραγματικός θησαυρός βιβλίων (μέρος της βιβλιοθήκης του AL ANDAR), δωρίστηκε από την κ. Μ. Κατσαρά στον Πολιτιστικό Σύλλογο "Χοσέ Μαρτί" - Αλληλεγγύη με την Κούβα το 2017.Tην ευχαριστούμε  από καρδιάς. 
Από 1/1/2022 βρίσκεται στην αίθουσα του Centro Cultural "Nuestra América" (cenculgr.blogspot.com)


Χώρος Διαλόγου ΠΣΧΜ