Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018

Η Βιβλιοθήκη του AL ANDAR


BIBLIOTECA  AL ANDAR

POLITICA
No TÍTULO AUTOR EDITORIAL AÑO GÉNERO VOL.
1 Discursos escogidos 1979-1983 Maurice Bishop Casa de las Américas

1
2 Escritos políticos Félix Varela Editorial Ciencias Sociales 1977
1
3 Granada: El camino hacia la revolución W.Richard Jacobs/Ian Jacobs Casa de las Américas 1981
1
4 Perfiles de la revolución Sandinista Carlos M. Vilas Casa de las Américas 1984
1
5 Los movimientos políticos en Perú Adám Anderle Casa de las Américas 1985 Ensayo 1
6 Discursos en tres congresos Fidel Castro Editora Política 1982
1
7 Informe Central/1er Congreso del PCC Presentado por Fidel Castro Departamento de Orientación Revolucionaria 1975 Documento 1
8 La impagable deuda externa de A.L. Y del Tercer Mundo Fidel Castro Editora Política 1985 Entrevista 1
9 Una victoria militar píprica y una profunda derrota moral Fidel Castro Editora Política 1983
1
10 XXX Aniversario del asalto al Cuartel Moncada Fidel Castro Editora Política 1983 Discurso 1
11 Sobre la deuda impagable y otros temas de interés político Fidel Castro Editora Política 1985 Entrevista 3
12 Esta tiene que ser la guerra económica de todo el pueblo Fidel Castro Editora Política 1984 Discurso 2
13 Ché, el socialismo y el comunismo Fernando Martínez Heredia Casa de las Américas 1989
1
14 Guerra perpetua Richard J. Barnet Fondo de Cultura Económica 1974
1
15 El Derecho y las Ciencias Sociales Julius Stone Fondo de Cultura Económica 1973 Breviarios 1
16 Sudáfrica: La otra cara del imperialismo Jorge L. Bernard Editorial Ciencias Sociales 1989
1
17 Análisis de la Revolución Peter Calvert Fondo de Cultura Económica 1974
1
18 Retorno a la alborada Raúl Roa Editorial Ciencias Sociales 1977
1
19 Patria y Federación Justo Arosemena Casa de las Américas

1
20 Las ideas en la América Latina
Casa de las Américas
Recopilación 2
21 Ensayos Juan Marinello Editorial Arte y Literatura
Ensayo 2
22 IMAN
Centro de promoción cultural Alejo Carpentier 1984 Año 1 1
23 IMAN
Centro de promoción cultural Alejo Carpentier 1984-1985 Año 2 1
24 Bibliografía de Alejo Carpentier Araceli García-Carranza Editorial Letras Cubanas 1984
1
25 Recopilación de textos de Alejo Carpentier
Casa de las Américas
Recopilación 1
26 Alejo Carpentier Estudio biográfico crítico Klaus Müller-Bergh L.A. Publishing Company
Estudio 1
27 Alejo Carpentier Conferencias
Editorial Letras Cubanas 1987
1
28 La Razón del joven Mariategui Juan Gargurevich Regal Casa de las Américas 1980 Testimonio 1
29 Mariátegui o la experiencia del otro Osvaldo Fernández Díaz Empresa Editora Amauta S.A. 1994
1
30 José Carlos Mariátegui OBRAS (2 TOMOS)
Casa de las Américas

2
31 Ensayos Jaime Majía Duque Casa de las Américas 1979 Ensayo 1
32 Οι Τουπαμάρος του Ρεζίς Ντεμπρέ Βασίλης Βασιλικός (Μετάφραση) Εκδόσεις Πλειάς ΟΕ 1974
1
33 Λατινική Αμερική, προβλήματα επαναστατικής στρατηγικής Ρεζί Ντεμπρέ Εκδόσεις Καρανάση 1975
1
34 Identite Nationale: Ideologie, Poesie et critique a Cuba (1902-1959) Alfred Melon Casa de las Américas 1992
1
35 Revista de la Biblioteca Nacional José Martí

1999 Revista 1

HISTORIA
No TÍTULO AUTOR EDITORIAL AÑO GENERO VOL.
36 Historia del Descubrimiento y exploración de Latinoamérica I.P.Maguidovich Editorial Progreso Moscú 1972
1
37 Viajes en la Nueva España Thomas Gage Casa de las Américas 1980
1
38 Peregrinaciones de una paria Flora Tristán Casa de las Américas

1
39 Piratas en el Caribe Francisco Mota Casa de las Américas 1984
1
40 Viajes en las Islas de la América R.P.Labat Casa de las Américas

1
41 Gregorio Luperon Biografía Política Hugo Tolentino Dipp Casa de las Américas

1

LITERATURA
No TÍTULO AUTOR EDITORIAL AÑO GENERO VOLUMENES
42 Biografía de un Cimarrón Miguel Barnet Editorial Letras Cubanas 1980
1
43 Jonas y la ballena rosada José W. Montes Casa de las Américas 1987 Novela 1
44 Retablo de Yumbel Isidora Aguirre Casa de las Américas 1987 Teatro 1
45 Mi general Torrijos José de Jesús Martínez Casa de las Américas 1987 Testimonio 1
46 Falsas, maliciosas y escandalosas reflexiones de un Ñángara Alí Gómez García Casa de las Américas 1985 Testimonio 1
47 La guerra de Petros Alki Zei Editorial Fontanella 1984
1
48 Celia, heroina de la Revolución Cubana
Editora Política 1985
1
49 Ondina Carmen Naranjo Casa de las Américas 1988
1
50 Antología Ezequiel Martínez Estrada Casa de las Américas

1
51 Me llamo Rigoberta Menchú Elizabeth Burgos Debray Casa de las Américas 1983 Testimonio 1
52 La paciente impaciencia Tomas Borge Casa de las Américas 1989 Testimonio 1
53 ...y también digo mujer
Ediciones populares feministas 1984 Testimonio 1
54 Nuevos cuentos cubanos
Ediciones Unión/Cuento 1964
1
55 La tierra de un satélite de luna Leonel Rugama Casa de las Américas

1
56 La tragedia del Generalísimo Denzil Romero Casa de las Américas 1984
1
57 16 tatarabuelos Daniel Rodríguez Ediciones "doble p" 1956 Novela 1
58 El Chulla Romero y Flores Jorge Icaza Edición Crítica 1984
1

POESIA
59 Poesía Juan Bañuelos Casa de las Américas 1987 Selección 1
60 Los poetas chilenos luchan contra el fascismo
Comité Chile Antifascista 1977
1
61 Antología Modernista Hispanoamericana y española Ivan A. Schulman/Evelyn Picon Garfield Taurus 1986
1
62 Tres poetas en la mirilla Salvador Arias Editorial Letras Cubanas 1981
1
63 Crítica Lírica Samuel Feijóo Editorial Letras Cubanas 1984
1
64 Buenos Aires me vas a matar César Fernández Moreno Casa de las Américas

1
65 Cuarteta y décima Samuel Feijóo Editorial Letras Cubanas 1980
1
66 Viaje de siempre Samuel Feijóo UNEAC 1977
1
67 Levantamiento del país con textos libres Julio Pazos Barrera Casa de las Américas 1982
1
68 Poesias José María Heredia Editorial Letras Cubanas 1980
1
69 Poesia por la victoria
Editorial Letras Cubanas 1981 Selección 1

NIÑOS
70 Las historias de Juan Yendo Enid Vian Casa de las Américas

1
71 La ballenita demoradita Javier Delgado Balboa Gente Nueva

1
72 El valle de la Pájara Pinta Dora Alonso Casa de las Américas

1
73 "Hay que pensar en el futuro"
Gente Nueva

1
74 Los chichiricú del charco de la Jícara Julia Calzadilla Nuñez Casa de las Américas

1

SOCIO-POLITICOS
No TÍTULO AUTOR EDITORIAL AÑO GENERO VOL.
75 La trata negrera del siglo XV al XIX Unesco Unesco 1978 Documentos de trabajo 1
76 Esclavitud y Sociedad Eduardo Torres-Cuevas/Eusebio Reyes Editorial de Ciencias Sociales 1986 Notas y documentos 1
77 Buscando un Inca: Identidad y Utopia en los Andes Alberto Flores Galindo Casa de las Américas 1986 Ensayo 1
78 Raza y clase en la sociedad postcolonial Unesco ONU 1978 Estudio 1
79 Etnia y sociedad Fernando Ortiz Editorial de Ciencias Sociales 1993
1
80 Novela de la Revolución y otros temas Rogelio Rodríguez Coronel Editorial Letras Cubanas 1983
1
81 Ensayos sobre la comunicación Americana Ariel Dorfman Casa de las Américas 1986 Cuadernos 1
82 Estudios de Literatura Peruana Jorge Cornejo Polar Universidad de Lima 1998 Estudios 1
83 Para una teoría de la Literatura Hispano americana Roberto Fernández Retamar Casa de las Américas 1975 Cuadernos 1
84 Literatura Iberoamericana XVII Congreso del Instituto Nacional de Literatura Iber/na Centro Iberoamericano

3 tomos
85 (El Barroco en América)

1975
(1er tomo)
86 (Literatura Hispanoamericana)

1978
(2do tomo)
87 (Crítica Histórico-Literaria Hispanoamericana)

1978
(3er tomo)

SOCIO-HISTORICOS
No TÍTULO AUTOR EDITORIAL AÑO GENERO VOL.
88 El sistema colonial inglés en Trinidad (1783-1810) James Millette Casa de las Américas
Estudio 1
89 Historiografía de las Antillas Inglesas hasta finales del siglo XIX Elsa Goveia Casa de las Américas
Estudio 1
90 Los Muiscas: cultura material y organización socio-política José Rozo Gauta Casa de las Américas 1984 Estudio 1
91 Las invasiones norte-americanas en México Gastón García Cantú Casa de las Américas 1981 Estudio 1
92 El Salvador: sus problemas socio-económicos Liliam Jiménez Casa de las Américas 1980 Estudio 2
93 Marcus Garvey Paladín, Anticolonialista Rupert Lewis Casa de las Américas
Estudio 1
94 Los libros del conquistador Irving A. Leonard Casa de las Américas 1983 Estudio 1
95 Historia de los cimarones R.C. Dallas Casa de las Américas 1980 Estudio 2
96 Los holandeses en el Caribe Cornelio CH. Goslinga Casa de las Américas
Estudio 1
97 El amanecer del capitalismo y la conquista de América Volodia Teitelboim Casa de las Américas
Estudio 1
98 Francisco de Miranda y la lucha por la liberación de la América Latina J. Grigulévich Casa de las Américas
Estudio 1
99 Mujeres latinoamericanas del siglo XX Historia y Cultura Universidad Autónoma Metropolitana Casa de las Américas 1998
1
100 De la sangre en la letra Ángel Augier UNEAC 1977 Textos 1
101 Perfil del Venezolano contemporáneo Guillermo Ferrer Maracaibo 1983
1
102 Colombia-Venezuela Historia Intelectual Juan Gustavo Cobo Borda Imprenta Nacional de Colombia 1997
1
103 El Caribe a la hora de Cuba Gérard Pierre-Charles Casa de las Américas 1981 Ensayo 1
 SOCIO- CULTURALES
No TÍTULO AUTOR EDITORIAL AÑO GENERO VOL.
104 El negro en la novela hispanoamericana Salvador Bueno Editorial Letras Cubanas 1986 Ensayo 2
105 El negro en la literatura folklórica cubana Samuel Feijóo Editorial Letras Cubanas 1987
1
106 Mitología Cubana Samuel Feijóo Editorial Letras Cubanas 1986
1
107 Los Ñañigos Enrique Sosa Rodríguez Casa de las Américas 1982 Ensayo 1
108 Panorámica de la arquitectura latino-americana Damián Bayón/Paolo Gasparini Editorial Blume/Unesco 1977
1
109 El teatro de la América Indígena
Casa de las Américas/Festival Iberoamericano, Teatro de Cadiz 1993 Revista 1
110 El teatro Americano de creación colectiva
Casa de las Américas
Recopilación 1
111 Los bailes y el teatro de los negros en el folklore de Cuba Fernando Ortiz Editorial Letras Cubanas 1985
1
112 América Latina en su arquitectura Roberto Segre Unesco 1981
1
113  Ramon Emeterio Betances    Colección                Casa de las Américas    1983                                             Αυτός ο πραγματικός θησαυρός βιβλίων (μέρος της βιβλιοθήκης του AL ANDAR), δωρίστηκε από την κ. Μ. Κατσαρά* στον Πολιτιστικό Σύλλογο "Χοσέ Μαρτί" - Αλληλεγγύη με την Κούβα το 2017.Tην ευχαριστούμε  από καρδιάς. 
Από 1/1/2022 βρίσκεται στην αίθουσα του Centro Cultural "Nuestra América" (cenculgr.blogspot.com)

* Η Μαρίνα Κατσαρά είναι διδάκτωρ της Σύγχρονης Λατινοαμερικανικής Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου του Pittsburg  των Η.Π.Α. Έίναι επίσης διδάκτωρ της Λατινοαμερικανικής Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου της Σορβόννης.  Εχει ιδρύσει στην Αθήνα το Κέντρο «Al Andar- Πολιτισμός και Γλώσσα της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής» το οποίο διεύθυνε από το 1978 για τρείς δεκαετίες. Είναι μέλος της Ακαδημίας των Τεχνών και Επιστημών του Πόρτο Ρίκο. Εχει διδάξει λατινοαμερικανική λογοτεχνία σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Είναι συγγραφέας άρθρων τα οποία έχουν δημοσιευτεί σε λογοτεχνικά περιοδικά διεθνώς.  Εχει συμμετάσχει σε συνέδρια λατινοαμερικανικής λογοτεχνίας στις Η.ΠΑ, στη Λατινική Αμερική και στην Ευρώπη.  

Forum Martiano GR