Κυριακή 11 Απριλίου 2021

Επίσημη αναφορά στο Ευρωκοινοβούλιο κατά του αποκλεισμού της Κούβας από τις ΗΠΑ

Ο Σύλλογος Φιλίας με την Κούβα της Βαλένθια (Ισπανία) «Χοσέ Μαρτί», υπέβαλε επίσημο αίτημα με 8 προτάσεις/αιτήματα κατά του αποκλεισμού των ΗΠΑ, στον αντίστοιχο μηχανισμό του Ευρωκοινοβουλίου. Αυτός ο μηχανισμός επιτρέπει τη μεταφορά προς τις πολιτικές ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου, του ζητήματος που τίθεται και μας επιτρέπει να φέρουμε τη φωνή της Κούβας και της αλληλεγγύης κατά του αποκλεισμού που επιβάλουν οι ΗΠΑ.

Με αυτό το Αίτημα με αριθ. 1278/2020 , για αλληλεγγύη προς την Κούβα ενόψει του αποκλεισμού της από τις ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να λάβει μέτρα για να σπάσει τον αποκλεισμό με μια σειρά από προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:
  • Πρόταση 01: Παγίωση των πολιτικών και κοινοβουλευτικών ανταλλαγών με την Εθνοσυνέλευση Λαϊκής Εξουσίας της Δημοκρατίας της Κούβας, , στο πλαίσιο της αναγνώρισης νομιμοποίησης και της νομιμότητας του πολιτικού-διοικητικού της συστήματος.
  • Πρόταση 02: Να οριστεί η Κούβας ως προτιμώμενος εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα που επιτρέπει την επέκταση και διευκόλυνση των εμπορικών σχέσεων.
  • Πρόταση 03: Νομική προστασία των ευρωπαϊκών εταιρειών που έχουν εμπορικές ανταλλαγές με την Κούβα και δέχονται πιέσεις και επηρεάζονται από τους νόμους του αποκλεισμού των ΗΠΑ.
  • Πρόταση 04: Ενίσχυση των δημόσιων επενδύσεων από την ΕΕ στην κουβανική οικονομία σε αμοιβαία επωφελείς τομείς.
  • Πρόταση 05: Διεύρυνση της ατζέντας και του προϋπολογισμού προγραμμάτων του χαρτοφυλακίου έργων που προορίζονται για τη Συνεργασία και την Ανάπτυξη στην Κούβα, στο πλαίσιο της ατζέντας Αειφόρου Ανάπτυξης 2030 των Ηνωμένων Εθνών.
  • Πρόταση 06: Εγκαθίδρυση πολιτιστικών και αλληλέγγυων ανταλλαγών πολιτιστικής και μεταξύ των επίσημων θεσμικών οργάνων της Κούβα και ΕΕ, με ετήσιες δραστηριότητες.
  • Πρόταση 07: Ενίσχυση και επέκταση των συμφωνιών μεταξύ πανεπιστημίων, επιστημονικών και βιομηχανικών κέντρων στον τομέα της Υγείας, της Παιδείας και άλλων στρατηγικών τομέων.
  • Πρόταση 08: Υποστήριξη και αναγνώριση των προσπαθειών της Κούβας στους διεθνείς οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, όπως η FAO, η UNESCO, η ΠΟΥ και άλλες.
Το αίτημα μπορεί να υποστηρίξει όποιος/α το επιθυμεί συνυπογράφοντας στη σχετική εφαρμογή του Ευρωκοινοβουλίου, εάν είναι εγγεγραμμένος /η ή αφού εγγραφεί ως χρήστης στην εν λόγω πλατφόρμα:

Forum Martiano GR