Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015

Πρόσκληση για τη 2η Διεθνή Διάσκεψη "Με όλους και για το καλό όλων" (Αβάνα 25-28 Γενάρη)

Συνεδριακό Κέντρο, Αβάνα, Κούβα
25-28 Γενάρη 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Δεύτερη Διεθνής Διάσκεψη «Με όλους και για το καλό όλων»

Το Πρόγραμμα Διεθνούς Αλληλεγγύης Χοσέ Μαρτί προσκαλεί στην 2η Διεθνή Διάσκεψη «Με όλους και για το καλό όλων» που θα συγκληθεί στο Συνεδριακό Κέντρο της Αβάνας, Κούβα, στις 25 -28 Γενάρη του 2016.

Η 2η Διάσκεψη θα προσεγγίσει τα προβλήματα που γεννά η παγκοσμιοποιημένη σύγχρονη πραγματικότητα, η οποία βρίσκεται σε αποσύνθεση καθώς και τις επιλογές για τον μετασχηματισμό και τη βελτίωση του κόσμου, σε τομείς όπως οι ακόλουθοι:

 •  Εξάλειψη της φτώχιας και προσπάθεια για κοινωνική ενσωμάτωση σε αντίθεση με την απάνθρωπη πρακτική του αποκλεισμού και του διαχωρισμού με βάση τη φυλή, το φύλο, τη θρησκεία και οποιαδήποτε άλλη μορφή διακρίσεων.
 • Να ενισχύσουμε τις ικανότητες της εκπαίδευσης και του πολιτισμού να διαμορφώνουν ανθρώπους ικανούς να καταξιώνονται ως άτομα, μέσα από σχέσεις αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους τους.
 • Να προωθήσουμε την ισορροπία των σχέσεων των κοινωνιών μεταξύ τους, αλλά και με τα οικοσυστήματα, από τα οποία εξαρτάται η επιβίωση του είδους μας.
 • Να δηλώσουμε την ηθική σημασία της αρχής της ενότητας, σε αντιδιαστολή με τον κατακερματισμό και να αντιμετωπίσουμε την ατομική αβεβαιότητα που γεννά η κατάσταση της κρίσης.
Η πολιτιστική και ηθική διάσταση σε πεδία όπως:
 • Οι κίνδυνοι, αλλά και οι ελπίδες που προσφέρει η τεχνολογική και επιστημονική ανάπτυξη, ιδιαίτερα οι νέες τεχνολογίες της πληροφορίας.
 • Η πρόσβαση στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό απαραίτητη για την άσκηση των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον 21ο αιώνα.
 • Η μετανάστευση και ο πολιτιστικός διάλογος σαν θέματα που απαιτούν την προσέγγιση σε βάθος και όχι επιφανειακά.
 • Το ηθικό πλαίσιο αναφοράς για την κοινωνική δράση μπροστά στην κρίση, με βάση τις καλύτερες συνεισφορές της λατινοαμερικάνικης σκέψης, από τον Σιμόν Μπολίβαρ και τον Χοσέ Μαρτί, μέχρι τους πιο σύγχρονους διανοούμενους του 20ου αιώνα, έως και τις μέρες μας.
Η κοινωνική διάσταση σε τομείς όπως:
 • Η χειροτέρευση των συνθηκών ζωής των εργαζομένων της πόλης και του χωριού σε όλες τις περιοχές του πλανήτη.
 • Ο ρόλος και οι προκλήσεις των νέων κοινωνικών κινημάτων που αναδύονται από την κρίση.
 • Ο αγώνας ενάντια σε όλες τις μορφές διακρίσεων –με βάση τη φυλή, το φύλο, τη πίστη, την ηλικία και την κοινωνική κατάσταση–  που νομιμοποιούν την ανισότητα και θεσμοθετούν ως έγκλημα τον αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη.
 • Ο ρόλος των γυναικείων οργανώσεων στον κοινωνικό μετασχηματισμό. Τα δικαιώματα της γυναίκας στην κοινωνία.
 • Το συνδικαλιστικό κίνημα και ο ρόλος του στους αγώνες για έναν καλύτερο κόσμο, υπό το πρίσμα των νέων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.
 • Ο ρόλος της νεολαίας, των φοιτητών και των οργανώσεών τους. Η ένταξή τους στις διαδικασίες της αλλαγής.
 • Οι θρησκευτικές οργανώσεις, ο οικουμενισμός, η προσφορά τους στο θέμα της ειρήνης και στον γήινο κόσμο που επιθυμούν οι καλοπροαίρετοι άνθρωποι.
 • Οι ιθαγενείς πληθυσμοί και οι εθνικές μειονότητες. Η αναγκαιότητα πολιτικών ενσωμάτωσης και σεβασμού σε αντίθεση με τον αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση.
 • Η χρήση των ναρκωτικών και η διακίνησή τους: αιτίες, συνέπειες και αντιμετώπιση αυτής της γενικευμένης μάστιγας.
Η περιβαλλοντική διάσταση σε πεδία όπως:
 • Η γενίκευση των κοινωνικο-περιβαλλοντικών συγκρούσεων που προέρχονται από τον μετασχηματισμό της φυσικής κληρονομίας σε κεφάλαιο, μέσω της οικειοποίησης των φυσικών πόρων, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη ζωή των πιο φτωχών στρωμάτων του χωριού και της πόλης.
 • Η συνεχής καταστροφή των οικοσυστημάτων, που αποτελούν ζωτικό στοιχείο  για την επιβίωση του είδους μας.
 • Η ανάγκη της δημιουργίας ενός διαφορετικού περιβάλλοντος, μέσω της οικοδόμησης διαφορετικών κοινωνιών.
Η πολιτική διάσταση σε τομείς όπως:
 • Η ενίσχυση της συμμετοχικής δημοκρατίας ως μέσο για την οικοδόμηση νέων κοινωνιών, με όλους και για το καλό όλων.
 • Ο αγώνας για το δικαίωμα στην οργάνωση, στην μαζική επικοινωνία και την ελεύθερη έκφραση της φιλοδοξίας και των προτάσεων από πλευράς των πλειοψηφικών τμημάτων των κοινωνιών μας.
 • Η αναγκαιότητα αντιμετώπισης της τρομοκρατίας σε όλες τις μορφές της, ιδιαίτερα εκείνες που στοχεύουν να εμποδίσουν την συμμετοχή όλων στη συζήτηση και τη λύση των προβλημάτων όλων των ανθρώπων.
 • Η δικαιοσύνη σαν παγκόσμια αξία για την ειρήνη. Ο σεβασμός και η αξιολόγηση των Διεθνών Δικαιωμάτων με την αντίληψη της εξυπηρέτησης των συμφερόντων όλων των λαών του κόσμου και όχι στην υπηρεσία των πιο ισχυρών.
Η οικονομική διάσταση σε πεδία όπως:
 • Ο αγώνας ενάντια στις προσπάθειες να μεταφερθεί στους εργαζόμενους του χωριού και της πόλης το κόστος από την κρίση, που γεννήθηκε εξαιτίας των κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου.
 • Η ανάγκη να οραματιστούμε και να οικοδομήσουμε νέες οικονομίες, βασισμένες στις αρμονικές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, αλλά και με το φυσικό περιβάλλον, και να έχουν σαν στόχο να μας επιτρέπουν να ευημερούμε προκειμένου να γινόμαστε καλοί.
 • Η ενίσχυση της ενσωμάτωσης των λαών και των κρατών για την οικοδόμηση περιφερειακών οικονομιών αλληλέγγυων, συνδεδεμένων μεταξύ τους με δεσμούς αμοιβαίου οφέλους, που εγγυώνται την από κοινού ευημερία.
 • Ενσωμάτωση και αλληλεγγύη στην Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. CELAC, ALBA, UNASUR, CARICOM, MERCOSUR σαν άξονες για μια νέα Αμερική. Δυνατότητες και κίνδυνοι που τις απειλούν.

Κάθε ένας από αυτούς τους τομείς και τις θεματικές ενότητες, όπως είναι φανερό, μπορούν και πρέπει να είναι αντικείμενο πολλαπλών, στοχευμένων πρωτοβουλιών προς ανάπτυξη. Όλες είναι καλοδεχούμενες.

Οι εργασίες της Διάσκεψης θα πραγματοποιηθούν μέσα από επιτροπές και την ολομέλεια και θα περιλαμβάνουν επίσης και την σύγκλιση ενός Νεολαιϊστικου Φόρουμ, ενός Συμπόσιου της ΟΥΝΕΣΚΟ «Για τον Πολιτισμό της Φύσης», μια Συνάντηση Εργασίας πάνω στο θέμα «Προσωπικότητες και Διανοούμενοι της Δικής μας Αμερικής», καθώς και ένα Στρογγυλό Τραπέζι «Για την Υπεράσπιση της Ανθρωπότητας».

Η 2η Διεθνής Διάσκεψη «Με όλους και για το καλό όλων» που θα πραγματοποιηθεί με αφορμή την επέτειο της γέννησης του Απόστολου για την ανεξαρτησία της Κούβας, θα περιλαμβάνει επίσης ένα Στρογγυλό Τραπέζι αφιερωμένο στη συζήτηση για την επικαιρότητα των σημαντικών έργων της σκέψης του Χοσέ Μαρτί όπως είναι το δοκίμιο «Η Δική μας Αμερική» και οι ομιλίες «Με όλους και για το καλό όλων» και «Οι Νέες Προοπτικές».

Οι επίσημες γλώσσες εργασίας θα είναι ισπανικά, αγγλικά και πορτογαλικά.

Οι τρόποι συμμετοχής είναι με την ιδιότητα του Συμμετέχοντος και του Εισηγητή.

Τα αποτελέσματα της συζήτησης, καθώς και οι εισηγήσεις αλλά και οι παρεμβάσεις θα συλλεχθούν σε ψηφιακά μέσα, όπου, ύστερα από επιμέλεια, θα σταλούν – με την βοήθεια των εθνικών επιτροπών της ΟΥΝΕΣΚΟ – σε πανεπιστήμια, βιβλιοθήκες, μη κυβερνητικές οργανώσεις, υπουργεία παιδείας και συλλόγους συγγραφέων και καλλιτεχνών των διαφόρων χωρών. Για την επιτυχία του αποτελέσματος, παρακαλούνται οι συμμετέχοντες με την ιδιότητα του εισηγητή να προσκομίσουν στην Οργανωτική Επιτροπή την εισήγησή τους ψηφιοποιημένη.

Στόχος της 2ης Διεθνούς Διάσκεψης «Με όλους και για το καλό όλων» είναι να συνεισφέρει στη διαμόρφωση της σκέψης και της δράσης, που επιτρέπουν την αντιμετώπιση των πολλαπλών και πολύπλοκων προβλημάτων του 21ου αιώνα.

Καλούμε όλους τους προοδευτικούς διανοούμενους του κόσμου, τους εκπαιδευτικούς, καλλιτέχνες, συγγραφείς και δημοσιογράφους. Όλους τους κοινωνικούς αγωνιστές, τους συνδικαλιστικούς ηγέτες, τα πολιτικά κόμματα, τις νεολαιϊστικες οργανώσεις, τις γυναικείες, τις αγροτικές, τις οργανώσεις των ιθαγενών, αλλά και επαγγελματιών και όλες τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που παρακινούνται από τις αρχές της δικαιοσύνης και της ισότητας. Τα Πανεπιστήμια, αλλά και τα άλλα εκπαιδευτικά, επιστημονικά, θρησκευτικά και πολιτιστικά ιδρύματα, τις κυβερνήσεις που διαθέτουν στους κόλπους τους άτομα καλής θέλησης, να διαδώσουν και να πάρουν μέρος σε αυτό το ραντεβού που συγκαλείται υπό το φως της σκέψης του Χοσέ Μαρτί.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ:  120 cuc

ΦΟΙΤΗΤΕΣ          :    70 cuc (να φέρουν μαζί έγγραφο που να το πιστοποιεί)

ΣΥΝΟΔΟΙ            :    50 cuc

Η πληρωμή μπορεί να γίνει on line μέσω του επίσημου site οργάνωσης της εκδήλωσης: http://www.porelbiendetodos.com ή απευθείας, κατά την άφιξη στο Συνεδριακό Κέντρο, κατά την παραλαβή των  διαπιστευτηρίων.


Μετάφραση: Λουκία Κωνσταντίνου, Βαγγέλης Γονατάς

Forum Martiano GR