Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018

Μπριγάδα - 22 Ιουλίου 2018 - Ημέρα 15ηΚυριακή 22/07/2018
Ελεύθερη μέρα για ξεκούραση και προαιρετικές δραστηριότητες
Προαιρετικές δραστηριότητες από την AMISTUR- Επίσκεψη στο Λας Τεράσας ή στο
Βινιάλες
***

Χώρος Διαλόγου ΠΣΧΜ