Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018

Μπριγάδα - 19 Ιουλίου 2018 - Ημέρα 12η


Πέμπτη 19/7/2018
05.45 - Εγερτήριο και πρωινό
06.45 - Πρωινή αναφορά
07.00 -  Αναχώρηση για τις αγροτικές εργασίες
11.30 - Επιστροφή στο κάμπινγκ
12.00 - Γεύμα
14.00 - Ταυτόχρονες συναντήσεις με κουβανικές μαζικές και κοινωνικές οργανώσεις.
Θα σχηματιστούν 4 ομάδες: [CDR(Επιτροπές Υπεράσπισης της Επανάστασης), FMC
(Ομοσπονδία Γυναικών Κούβας), CTC (Κεντρικό Συνδικάτο Κούβας), και φοιτητική και
νεολαιίστικη ομάδα με την UJC (Ένωση Νέων Κομμουνιστών), FEEM (Ομοσπονδία
Μαθητών Μέσης Εκπαίδευσης) και FEU (Ομοσπονδία Φοιτητών Κούβας)]. Οι μπριγαδίστες
θα συμμετέχουν σε κάθε ομάδα σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους.
17.00 - Πληροφοριακή συνάντηση για το ταξίδι στην επαρχία με όλους τους
μπριγαδίστες
18.00 -  Δείπνο
Ελεύθερος χρόνος

***Χώρος Διαλόγου ΠΣΧΜ