Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021

ICAP: Μηνιαία εκδήλωση ενάντια στον αποκλεισμό

Ψηφιακή εκδήλωση "Το Κίνημα Αλληλεγγύης με την Κούβα ενάντια στον αποκλεισμό και την πολιτική ανατροπή"
Γλώσσες: ισπανικά - αγγλικά

Παρεμβάσεις/ Εκδηλώσεις - Κείμενα Γνώμης - Εργαστήρια