Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021

Πανευρωπαϊκή καμπάνια αλληλεγγύης "ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΥΒΑ"

mediCuba ,  josemartigr@gmail.com  ,  ΠΣΧΜ | Facebook 

 Ενισχύουμε τη διεθνή καμπάνια υλικής βοήθειας για την αντιμετώπιση της πανδημίας! 
 Η Κούβα δεν είναι μόνη της!
Άμεση άρση του οικονομικού, εμπορικού και χρηματοπιστωτικού αποκλεισμού!"

Σημειώνουμε ότι όλες οι καταθέσεις/ εμβάσματα απευθείας προς κουβανικούς λογαριασμούς από Ελλάδα (και όχι μόνο) μπλοκάρονται κατ’ εφαρμογή του αποκλεισμού των ΗΠΑ και λόγω αυξημένης εποπτείας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. [ ΕTE: Απορρίπτει έμβασμα με προορισμό την Κούβα επικαλούμενη «λόγους εσωτερικής πολιτικής» 

Μπορούν να γίνουν
συγκεντρωτικές (από ομάδες/οργανώσεις) και ατομικές (από φίλους της Κούβας) καταθέσεις. Τα έξοδα σε κάποιες τράπεζες είναι μικρά, ιδιαίτερα μέσω “ebanking”.

·        Στην «αιτιολογία για τον δικαιούχο» της κατάθεσης, συνιστάται να γράφουμε  "GRECIA /  mail ή και  όνομα ή ονομασία καταθέτη"), αλλά όχι τη λέξη «Κούβα», λόγω των περιορισμών που εφαρμόζονται.

·        Τα απαραίτητα στοιχεία για αποστολές μέσω Ebanking είναι τα ακόλουθα:

Όνομα κατόχου: Associazione mediCuba-Europa

Διεύθυνση: 6996 MigliegliaSwitzerland (Ελβετία)

IBAN CH61 0900 0000 9104 0331 5

Όνομα τράπεζας: PostFinance SA

Διεύθυνση τράπεζας: Mingerstrasse 20, CH-3030 Bern (Βέρνη)

Κωδικός SWIFT / BIC  POFICHBEXXX Ο ΠΣΧΜ έχει  ειδικά κουπόνια για αυτή ην καμπάνια, προς διευκόλυνση μελών
 και φίλων για συγκεντρωτικές καταθέσει
***