Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020

Συλλυπητήριο μήνυμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Χοσέ Μαρτί για τον θάνατο του Χάρι Βιγιέγας Ταμάγιο

Harry Villegas Tamayo (1940 - 2019)
Αγαπητοί συναγωνιστές, 

Με μεγάλη λύπη μάθαμε στις 29 του προηγούμενου Δεκέμβρη για το θάνατο του Ήρωα της Δημοκρατίας της Κούβας, του Στρατηγού Ταξιαρχίας, Χάρι Βιγιέγας Ταμάγιο. 

Το όνομά του ήταν ήδη γνωστό για τα στρατιωτικά του κατορθώματα στο πλευρό το Τσε, πρώτα στον αγώνα κατά της δικτατορίας του Μπατίστα στην οροσειρά Εσκαμπράι, και μετά στα αντάρτικα στο Κονγκό και τη Βολιβία, όταν πια ήταν ο «Πόμπο». 

Πριν δύο χρόνια, είχαμε την δυνατότητα και την τιμή να τον γνωρίσουμε καλύτερα με την ευκαιρία της έκδοσης του βιβλίου του, «Κούβα και Αγκόλα: Ο Πόλεμος για την Ελευθερία», στο οποίο μιλάει για την εποποιία της κουβανικής διεθνιστικής αλληλεγγύης υπέρ της ανεξαρτησίας της Αγκόλας και για άλλους δίκαιους σκοπούς των αφρικανικών λαών, όπως η εξάλειψη του ρατσιστικού καθεστώτος του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική. 

Ο εκδοτικός οίκος Διεθνές Βήμα αποφάσισε να μεταφράσει, σε συνεργασία με το σύλλογό μας, αυτό το μικρό αλλά σημαντικό βιβλίο στα ελληνικά, ώστε ο ελληνικός λαός να γνωρίσει την ανιδιοτελή κουβανική συμβολή στην ανεξαρτησία, την αξιοπρέπεια και την ευημερία άλλων λαών. 

Το βιβλίο παρουσιάστηκε σε μια συναισθηματικά φορτισμένη εκδήλωση τον Απρίλη του προηγούμενου έτους, με τη συμμετοχή δύο Κουβανών που υπηρέτησαν στρατιωτικά στην Αγκόλα, του Χοσέ Οριόλ Μαρέρο, σημερινού σύμβουλου της πρεσβείας της Κούβας στην Αθήνα, ο οποίος μίλησε λεπτομερώς για την κουβανική συνεισφορά στον πόλεμο της Αγκόλας, και του εργαζόμενου στην πρεσβεία Ντανιέλ Αλάρκο Φερέρ. Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης εκπρόσωποι των αφρικανικών κοινοτήτων στην Αθήνα. 

Ως Πολιτιστικός Σύλλογος Αλληλεγγύης με την Κούβα, εκφράζουμε τα πιο βαθιά μας συλλυπητήρια στον κουβανικό λαό και την οικογένεια του Χάρι Βιγιέγας Ταμάγιο, πιο γνωστού ως Πόμπο, το όνομα στα σουαχίλι που του έδωσε ο ίδιος ο Τσε. 

Μέχρι τη νίκη για πάντα! 

Πολιτιστικός Σύλλογος Χοσέ Μαρτί - Ελλάδα 

Γενάρης 2020 





Mensaje de condolencias de la Asociación Cultural José Martí de Grecia por el fallecimiento de Harry Villegas Tamayo 


Estimados compañeros, 

Con gran tristeza nos enteramos el pasado 29 de diciembre la muerte del Héroe de la República de Cuba, el General de Brigada, Harry Villegas Tamayo. 

Su nombre fue ya conocido por sus hazañas militares al lado del Che, primero en la lucha contra la dictadura batistiana en la Sierra de Escambray, y después en las guerrilas del Congo y de Bolivia, donde ya fue el “Pombo”. 

Hace dos años, tuvimos la oportunidad y el honor de conocerlo mejor con la ocasión de la publicación de su libro, “Cuba y Angola: La Guerra por la libertad”, en el cual habla sobre la epopeya de la solidaridad internacionalista cubana a favor de la indepedencia de Angola y otras causas justas de los pueblos africanos, como la eliminación del régimen racista de apartheid en sudáfrica. 

La editorial Dietnes Vima decició traducir, en colaboración con nuestra asociación, este pequeño pero importante libro en griego, para que el pueblo griego conozca la desinteresada involucración cubana en la independencia, dignidad y prosperidad de otros pueblos. 

El libro fue presentado en un acto emotivo el abril del año pasado, con la participación de dos cubanos que habían cumplido misión militar en Angola, José Oriol Marrero, el actual consejero de la embajada de Cuba en Atenas, quien habló de manera pormenorizada sobre la aportación cubana a la guerra de Angola, y el empleado de la embajada Daniel Alarco Ferrer. En el evento asistieron también representantes de comunidades africanas en Atenas. 

Como Asociación Cultural de Solidaridad con Cuba, expresamos nuestro más profundo pésame al pueblo cubano y a los familiares de Harry Villegas Tamayo, más comocido como Pombo, el nombre en suahili que le dió el mismo Che. 

¡Hasta la victoria siempre! 

Asociación Cultural José Martí - Grecia 

Enero de 2020

Forum Martiano GR