Κυριακή 23 Ιουνίου 2019

Βίντεο από την μπριγάδα 1ης Μάη 2019 στην Κούβα


Η ελληνική συμμετοχή στην Μπριγάδα της Πρωτομαγιάς του 2019 αποτελoύνταν από 19 άτομα που συμμετείχαν μέσω των φορέων: Πολιτιστικός Σύλλογος «Χοσέ Μαρτί», Πανελλαδικός Αντιπολεμικός Κινηματικός Συντονισμός (Π.Α.Κ.Σ.), Πανελλαδική Ανεξάρτητη Ταξική Εργατική Κίνηση (Π.Α.Τ.Ε.Κ.) και Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος. Το παρόν βίντεο είναι προϊόν συλλογικής επεξεργασίας των συμμετεχόντων, έχει στόχο να ενημερώσει και να ενισχύσει τις Μπριγάδες Αλληλεγγύης με την Κούβα και διατίθεται ελεύθερα για αναπαραγωγή και κοινοποίηση.
A number of 19 Greek people participated at the May 1rst Brigade 2019 in Cuba via the organizations: Jose Marti Cultural Association, Panhellenic Antiwar Movement, Panhellenic Independent Working Movement and Greek-Cuban Association of Friendship and Solidarity. This video is a participants’ collective project which aims to inform and support the Brigades of Solidarity with Cuba and it is free to play and share.
http://antipolemikos.gr/
https://protpatek.wordpress.com/

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Forum Martiano GR