Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018

Δήλωση της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Εθνοσυνέλευσης Λαϊκής Εξουσίας της Δημοκρατίας της Κούβας – Απάντηση στο Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Κούβα

Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Εθνοσυνέλευσης Λαϊκής Εξουσίας της Δημοκρατίας της Κούβας απορρίπτει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο το απαράδεκτο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα, το οποίο διαστρεβλώνει εντελώς την πραγματικότητά μας και είναι αντίθετο με τις αρχές του σεβασμού, της ισότητας και της αμοιβαιότητας που περιέχονται στη Συμφωνία Πολιτικού Διαλόγου και Συνεργασίας (ADPC), η οποία υπεγράφη μεταξύ της Κούβας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της. 

Χρησιμοποιώντας το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα και τις υποτιθέμενες ανησυχίες σχετικά με την τρέχουσα διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης, επιχειρούν να διαδώσουν μία ψευδή εικόνα της χώρας μας και να παρεμποδίσουν την επιτυχή εφαρμογή της Συμφωνίας Πολιτικού Διαλόγου και Συνεργασίας μεταξύ της Κούβας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το έγγραφο που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι παρεμβατικό και αντιβαίνει στις αρχές του διεθνούς δικαίου. Βασίζεται σε ψέματα που κατασκευάζονται και διαδίδονται από ανθρώπους που δεν είναι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που κανείς δεν γνωρίζει ούτε τους αποδέχεται ο λαός μας και στην πραγματικότητα πληρούν τις προϋποθέσεις του έμμισθου πράκτορα ξένης δύναμης. 

Όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα μας, προάγονται, προστατεύονται, ασκούνται και διασφαλίζονται για όλους σε αντίθεση με ότι συμβαίνει σε πολλές ευρωπαϊκές κοινωνίες, θέμα στο οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει μεγαλύτερη προσοχή πριν επιχειρήσει να κρίνει άλλους. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει κανένα δικαίωμα να κρίνει την δημοκρατία της Κούβας, η οποία είναι πραγματικά συμμετοχική και λαϊκή, όπως αποδεικνύεται από την τρέχουσα διαδικασία λαϊκής διαβούλευσης στην οποία έχει υποβληθεί το σχέδιο του νέου Συντάγματος της Δημοκρατίας. Εκατομμύρια Κουβανοί και Κουβανές έχουν ενεργήσει ως συστατικά, τα οποία δεν έχουμε δει σε παρόμοιες διαδικασίες στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει ένα ενιαίο μοντέλο δημοκρατίας και η δική μας, νομίμως συγκροτημένη, βασίζεται στη μόνιμη κυριαρχία του λαού, από την οποία προέρχεται όλη η εξουσία του κράτους. 

Εκατομμύρια Κουβανές και Κουβανοί έχουν ενεργήσει ως συντάκτες του Συντάγματος, πράγμα που δεν έχουμε δει σε παρόμοιες διαδικασίες στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει ένα μοναδικό μοντέλο δημοκρατίας και η δική μας, νόμιμα συγκροτημένη, βασίζεται στη διαρκή κυριαρχία του λαού, από την οποία προέρχεται όλη η εξουσία του κράτους. 

Στην Κούβα δεν υπάρχει μετάβαση. Η χώρα μας, με λαϊκή βούληση, είναι προσηλωμένη σε μια διαδικασία επικαιροποίησης του κοινωνικού και οικονομικού της μοντέλου ανάπτυξης. Ο στόχος είναι να διασφαλιστεί ένα Έθνος, όλο και πιο ανεξάρτητο, κυρίαρχο, σοσιαλιστικό, δημοκρατικό, βιώσιμο και με ευημερία. 

Στην Κούβα δεν υπάρχουν παραβιάσεις, αυθαίρετες κρατήσεις, πράξεις παρενόχλησης ή εκφοβισμού, δεν υπάρχουν αγνοούμενοι ούτε βασανισθέντες, ούτε πολιτικοί κρατούμενοι ή κρατούμενοι συνείδησης. Η εθνική νομοθεσία εγγυάται το τεκμήριο της αθωότητας το οποίο τηρείται χωρίς διακρίσεις και του οποίου οι ρυθμίσεις ανταποκρίνεται πλήρως στα διεθνή πρότυπα. Τα κουβανικά δικαστήρια είναι ανεξάρτητα στο καθήκον τους της απόδοσης δικαιοσύνης και για κάθε κατηγορούμενο είναι εγγυημένο το δικαίωμα άσκησης υπεράσπισης. 

Η Κούβα συνεχίζει να ενισχύει τη συνεργασία της με τους μηχανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών που εφαρμόζονται σε παγκόσμια και χωρίς διακρίσεις βάση. Αποτελούμε μέρος σε 44 από τα 61 διεθνώς αναγνωρισμένα μέσα σε αυτό τον τομέα. Έχουμε εμφανιστεί τρεις φορές στην Παγκόσμια Περιοδική Εξέταση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επιδεικνύοντας την προθυμία της Κούβας να συνεχίσει την πορεία προς τα υψηλότερα επίπεδα προώθησης και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Η ίδια προθυμία για ανταλλαγή έχει καταδειχθεί στους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα που διεξάγεται μεταξύ της Κούβας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο τελευταίος στο πλαίσιο της ADPC. Αυτοί οι διάλογοι, που διεξάγονται βάσει αμοιβαίου σεβασμού, κυριαρχικής ισότητας και μη παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις, συνέβαλαν στην καλύτερη κατανόηση της εκατέρωθεν πραγματικότητας και των θέσεων σε αυτόν τον τομέα. 

Καταγγέλλουμε την προσπάθεια να τεθεί σε αμφισβήτηση η ADPC, καθώς και την επιχειρούμενη παρέμβαση των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της στις εσωτερικές υποθέσεις της Κούβας, η οποία έρχεται σε αντίθεση με το πνεύμα και το γράμμα της Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών και το Διεθνές Δίκαιο. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει τις δυνάμεις του και την επιρροή του για να καταδικάσει τον οικονομικό, εμπορικό και οικονομικό αποκλεισμό που επιβάλλει η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Κούβας για σχεδόν 60 χρόνια, γεγονός που συνιστά μαζική, αυθαίρετη και συστηματική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ολόκληρου του λαού μας. Θα έπρεπε επίσης να καταγγείλει την εκτός επικράτειας των ΗΠΑ εφαρμογή αυτής της πολιτικής, η οποία επηρεάζει τους Κουβανούς και τους Ευρωπαίους πολίτες. 

Η Εθνοσυνέλευση της Λαϊκής Εξουσίας επαναλαμβάνει την προθυμία της να αναπτύξει σχέσεις σεβασμού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά θα υπερασπίζεται πάντα το δικαίωμα του λαού της Κούβας να αποφασίζει το δικό του πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό σύστημα, χωρίς καμία παρέμβαση. 

Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων επαναλαμβάνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει και δεν θα έχει το ηθικό δικαίωμα να ασχολείται με θέματα που αφορούν μόνο τον κουβανικό λαό, που έχει κατακτήσει την ανεξαρτησία και της κυριαρχία του με πολύ υψηλό κόστος και που είναι πρόθυμος να το υπερασπιστεί με οποιαδήποτε κόστος είναι απαραίτητο. 

Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων
Αβάνα, 16 Νοεμβρίου 2018 
"Έτος 60ο της Επανάστασης"

Forum Martiano GR